FR
Flanders Mancunians
Flanders Mancunians
Flanders Mancunians

lidmaatschap

Lidmaatschap

De prijs voor “members” bedraagt € 55 voor verlenging. Check wel even of we al jullie correcte gegevens in ons bezit hebben, zoals e-mailadres, gsm, e-id kaartnummer en vervaldatum. Het volstaat dus in dit geval om gewoon € 55 te storten op het rekeningnummer van onze MUSC Flanders Mancunians, met vermelding van naam & voornaam + renewal 2021-2022. Uiterste inschrijvingsdatum : info via mail.

De prijs voor “new members” blijft eveneens ongewijzigd en bedraagt € 70. Voor geïnteresseerden hebben wij de volgende gegevens nodig voor verwerking van jullie aanvragen:

 • Naam & voornaam
 • Straat & huisnummer (eventueel bus)
 • Postcode & gemeente
 • Provincie
 • E-mailadres
 • GSM nummer
 • Geboortedatum
 • E-id-kaartnummer (formaat xxx-xxxxxxx-xx)
 • E-id vervaldatum
 • Scan of copy van de e-id-kaart (recto/verso)

Al deze gegevens dienen doorgestuurd te worden naar:


Renewal membership:

 • jonger dan 16 jaar: 40 euro
 • tussen 16-17 jaar: 50 euro
 • ouder dan 17 jaar: 55 euro

New membership:

 • jonger dan 16 jaar: 45 euro
 • tussen 16-17 jaar: 55 euro
 • ouder dan 17 jaar: 70 euro

Storting van het bedrag (“one united” + MUSC Flanders Mancunians) dient te gebeuren op het rekeningnummer van onze MUSC Flanders Mancunians, met vermelding van naam & voornaam + “new member” of “renewal member” 2021-2022. Uiterste inschrijvingsdatum: info via e-mail. Belangrijk tot het bekomen van tickets voor “a-games”.

Voor info over inschrijvingen en deelnames aan toekomstige organisaties van onze MUSC Flanders Mancunians kunnen jullie steeds terecht op onze website. Op deze site kan je terecht voor alle praktische zaken, contacten, reglementen, reisinfo, algemene werking,…
Als “member” krijgen jullie automatisch, via onze provincie branch managers, een bericht per e-mail voor reservaties van games, met voorrang op derden.

Alle betalingen gebeuren via ons algemeen rekeningnummer van MUSC Flanders Mancunians: BE02 8601 1443 6740.

Alle inschrijvingen en correspondenties met betrekking tot games dient uitsluitend te gebeuren via ons algemene e-mailadres: